Medical Device Training

Servicii consultanta

In decursul celor 3 ani de sustinere a cursurilor de instruire cu tematica in legislatia specifica dispozitivelor medicale, am identificat principalele probleme cu care se confrunta operatorii economici in relatia cu ANMDR sau in desfasurarea activitatii curente.

In contextul tranzitiei la MDR 2017/745 si la IVDR 2017/746 si al respectarii prevederilor OMS 655/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, am avut numeroase solicitari de clarificare a unor aspecte. Ca urmare, am decis sa venim in sprijinul colaboratorilor nostri prin furnizarea unor servicii necesare in aceasta perioada.

Astfel, punem la dispozitia dumneavoastra urmatoarele servicii:

– Elaborarea dosarelor in vederea obtinerii/reinnoirii/modificarii avizului de functionare pentru urmatoarele activitati:

➠ import dispozitive medicale

➠ distributie dispozitive medicale

➠ instalare si/sau mentenanta dispozitive medicale;

– Elaborarea procedurilor specifice solicitate in procesul de avizare.

Daca sunteti interesati de aceste servicii, puteti solicita oferta de pret la urmatoarele adrese: med.dev@yahoo.com ; medicaldevtraining@gmail.com ; medilextraininghub@yahoo.com

Exit mobile version